Kosher Shabbat-Compliant Search Results for Reliable Sampling


L'chaim! לחיים and welcome to JewJewJew.com - the world's first Shabbot compliant search engine.

JewJewJew.com complies with holy laws by ensuring:


JewJewJew.com - the worlds first search engine for Jews!
Website content last updated on Tuesday 2020-06-30
1
Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No sampling, premium features, reliable & secure. Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No data sampling. Premium features. Reliable & secure.
2
Gökhan Gökalp | C# & Python lover Distributed tracing, microservice architecture'ı olarak tasarladığımız sistem içerisindeki uygulamalarımızın, nerede performans problemi yaşadığını belirleyebilmemiz ve monitor edebilmemiz için harika bir method. Bir başka değişle, hangi request nereye gidiyor, uçtan uca bir request ne kadar zaman harcıyor gibi sorulara cevap alabilmemiz için implemente etmemiz gereken bir method. Bu makale kapsamında ise, OpenTracing API'ını ve Jaeger tracer'ını kullanarak .NET Core ile geliştirdiğimiz kubernetes üzerindeki microservice'lerin, distributed tracing işlemlerine değineceğiz. Senaryo Bir e-ticaret sistemi üzerinde çalıştığımızı ve uygulamalarımızı kubernetes üzerinde host ettiğimizi düşünelim. Kullanıcılar ile ilgili işlemlerden sorumlu bir User API'ımız var. Yeni bir kullanıcı sisteme kayıt olduğunda ise, "UserRegisteredEvent" adında bir event publish ediliyor. Publish edilen bu event'in subscriber'larından birisi ise, kullanıcıya hesabını aktifleştirebilmesi için e-posta göndermekle sorumlu bir service. Biz ise asenkron olarak gerçekleşen bu kullanıcı kayıt journey'inin, OpenTracing API ve Jaeger tracer'ını implemente ederek, kubernetes üzerinde uçtan uca izleme işlemini gerçekleştireceğiz. OpenTracing ve Jaeger Nedir? Kısaca sizlere OpenTracing ve Jaeger hakkında bilgi vermek istiyorum. OpenTracing, herhangi bir vendor'a bağımlı olmadan uygulamalarımıza distributed tracing için bir instrumentation ekleyebilmemizi sağlayan bir specification'dır. Tıpkı, OpenAPI gibi. Jaeger ise Uber Technologies tarafından geliştirilmiş, OpenTracing standart'larını destekleyen ve microservice mimarimiz üzerinde distributed tracing işlemlerini yapabilmemizi sağlayan harika bir tracer'dır. Jaeger hakkında daha detaylı bilgiye ise, buradan ulaşabilirsiniz. Jaeger'in kubernetes üzerine kurulumu için, şuradaki dokümanları takip edebilirsiniz. Ben bu makale için, development setup'ını uyguladım. [crayon-5cd49f3601f4f043327257/] Jaeger genel hatlarıyla, "Agent", "Collector" ve "Query" den oluşmaktadır. Agent, UDP üzerinden kendisine gelen trace verilerini dinleyip, collector'e ileten bir network daemon'ıdır. Trace verileri ise "Span" olarak adlandırılmaktadır. Collector ise kendisine iletilen trace verilerini, bir pipeline (validations, indexes, transformations) içerisinde işlemektedir. Daha sonra ise seçtiğiniz bir component (Elasticsearch, Cassandra ve Kafka) türüne göre store etmektedir. Query ise isminden de anlaşılabileceği üzere, ilgili trace sonuçlarını sorgulayabileceğimiz bir UI. Peki, Haydi Biraz Kodlayalım! Kodlamaya başlamadan önce platform için sahip olmamız gereken bazı tool'lar: Message Broker (ben RabbitMQ kullanacağım) Docker ve Kuberentes NOT: Ana konumuz platformu oluşturmak olmadığı için, ben kurulum konuları üzerinde durmayacağım. İlk olarak kullanıcıların sisteme kayıt olabilmelerini sağlayacak olan User API'ını develop edelim. Bunun için öncelikle aşağıdaki gibi bir proje oluşturalım. [crayon-5cd49f3601f67738053595/] Ardından "User.Common.Contracts" isminde bir class library oluşturalım. [crayon-5cd49f3601f70725706700/] Bu library içerisinde uygulamalarımız arasında share edeceğimiz contract'ları tanımlayacağız. Şimdi yeni bir kullanıcı sisteme kayıt olduğunda publish edeceğimiz event'i, aşağıdaki gibi oluşturalım. [crayon-5cd49f3601f75302667642/] Oluşturma işleminin ardından, "User.Common.Contracts" library'sini, az önce oluşturmuş olduğumuz "User.API" projesine referans olarak ekleyelim. [crayon-5cd49f3601f7a092216352/] Şimdi "User.API" projesi içerisinde "Models" isminde bir klasör oluşturalım ve ardından içerisine "Requests" ve "Responses" klasörlerini de oluşturalım. "Requests" klasörü içerisine kullanıcının kayıt olurken kullanacağı modeli aşağıdaki gibi tanımlayalım. [crayon-5cd49f3601f7f097304528/] "Responses" klasörü içerisine ise, internal response wrapper class'ını tanımlayalım. [crayon-5cd49f3601f83812110245/] Şimdi ise "Services" isminde bir klasör oluşturalım "User.API" projesi içerisinde. Ardından içerisine aşağıdaki gibi "IUserService" isminde bir interface tanımlayalım. [crayon-5cd49f3601f88467397128/] Kullanıcı ile ilgili business logic'leri, bu service aracılığı ile gerçekleştireceğiz. Bu noktada messaging ile ilgili işlemleri reliable bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için projemize NuGet üzerinden bir service bus ekleyeceğiz. Ben MassTransit'in lightweight bir wrapper'ı olan MetroBus library'sini kullanacağım. [crayon-5cd49f3601f8d247751960/] Ardından distributed tracing işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için ise OpenTracing ve Jaeger package'larını eklememiz gerekmektedir. [crayon-5cd49f3601f95994346250/] Şimdi bir klasöre daha ihtiyacımız var. Ben structured klasör yapılarını seviyorum. Her neyse, "Services" klasörü altında, "Implementations" adında bir klasör oluşturalım ve içerisinde "IUserService" interface'ini aşağıdaki gibi implemente edelim. [crayon-5cd49f3601f99836393723/] Service içerisinde kısaca neler yaptık bir bakalım. Trace context'inin diğer service'lere otomatik olarak propagate edilmesi Jaeger tarafından zaten otomatik olarak sağlanıyor. Yani api-to-api communication'ı olduğunda ve gerekli configuration'ı yaptığınızda, bir request'i uçtan uca izleyebiliyorsunuz. Biz bu noktada ise api-to-subscriber olarak event-based bir communication gerçekleştirdiğimiz için, trace context'inin propagation işlemini manuel olarak kendimiz sağladık. Trace scope'u içerisine bakarsak, "create-user-async" isminde bir span oluşturduk. Sonrasında ise client olduğuna dair bir tag ekledik. Tag'leri kullanarak span'a additional metadata'lar ekleyebilmek mümkündür. Ardından ise "TextMapInjectAdapter" aracılığı ile ilgili trace context'ini dictionary'e inject ettik. Kullanıcının sisteme kayıt olabilme işlemlerini de tamamlayarak, tracing key'leri ile birlikte "UserRegisteredEvent" ini service bus aracılığı ile queue'ya publish ettik. Bu noktadan sonra ilgili event'i her kim consume ederse, tracing key'lerini kullandığı sürece tüm akışı gözlemleyebileceğiz. Artık controller'ı oluşturabiliriz. Aşağıdaki gibi "UsersController" isminde bir controller oluşturalım. [crayon-5cd49f3601fa3390630898/] Controller içerisinde ise, oluşturduğumuz "IUserService" interface'i üzerinden kullanıcının kayıt işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi "Startup" class'ını açalım ve ilgili service injection işlemlerini aşağıdaki gibi gerçekleştirelim. [crayon-5cd49f3601fad975534208/] Service bus'ı, RabbitMQ kullanarak initialize ettik ve ardından injection işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra ise tracer'ı configure ederek inject ettik. Tracer'ı yapılandırırken ben sampling type'ı olarak, "const" sampler'ı kullandım. Diğer seçebileceğiniz sampling seçenekleri ise "Probabilistic", "Rate Limiting" ve "Remote" şeklinde. Daha detaylı sampling bilgilerine ise buradan erişebilirsiniz. Agent host bilgisini de kubernetes ortamınızdaki node IP'si ile değiştirebilirsiniz. Eğer agent kurulumunu sidecar olarak gerçekleştirirseniz de, herhangi bir bilgi set etmenize gerek olmayacaktır. Default bilgilerle erişim sağlayacaktır. API artık hazır durumda. Senaryomuza tekrar dönelim. Kullanıcı sisteme kayıt olduktan sonra bir event publish edecektik. Daha sonra ise kullanıcının hesabını aktifleştirebilmesi için o event'e subscribe olmuş bir aktivasyon e-posta'sı gönderen service oluşturacaktık. Şimdi event'i publish ettik ve artık kullanıcıya aktivasyon e-posta'sını gönderecek olan service'i kodlamaya başlayabiliriz. Subscriber'ın Kodlanması Bunun için yeni bir .NET Core console application'ı oluşturalım. [crayon-5cd49f3601fb6711810293/] Oluşturmanın ardından shared library olan "User.Common.Contracts" projesini referans olarak ekleyelim. Daha sonra ise NuGet üzerinden MetroBus'ı, OpenTracing'i ve Jaeger'i projeye aşağıdaki gibi dahil edelim. [crayon-5cd49f3601fbf686595388/] Console uygulaması, deamon olarak çalışacak bir background service olacak. App startup ve lifetime management'ını yapabilmemiz için ise NuGet üzerinden "Microsoft.Extensions.Hosting" ve "Microsoft.Extensions.DependencyInjection" paketlerini de projeye dahil edelim. [crayon-5cd49f3601fc4559331258/] Ayrıca configuration yönetimini gerçekleştirebilmemiz içinde "Microsoft.Extensions.Configuration" ve "Microsoft.Extensions.Configuration.Json" paketlerini de dahil edelim. [crayon-5cd49f3601fc9431166971/] İlk olarak "Common" adında bir klasör ve içerisine aşağıdaki gibi "TracingExtension" adında bir class ekleyelim. [crayon-5cd49f3601fcd853598730/] API tarafında hatırlarsak, tracing key'lerini event içerisinde publish ederek trace context'inin propagation işlemini manuel olarak gerçekleştirmiştik. Şimdi ise consumer içerisinde span oluşturmak istediğimiz bir noktada, aynı tracing key'lerini context'e extract ederek "TracingExtension" class'ı vasıtasıyla gerçekleştireceğiz. Peki, şimdi ise root dizinde "Consumers" adında yeni bir klasör daha oluşturalım ve içerisine aşağıdaki gibi "UserActivationConsumer" adında bir class ekleyelim. -> User.Activation.Consumer.Common ---> Common ---> Consumers [crayon-5cd49f3601fd4922810120/] Bu noktada, daha önce API içerisinden publish ettiğimiz "UserRegisteredEvent" model'ine subscribe işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından "ITracer" interface'ini inject ediyoruz. "Consume" method'u içerisinde ise, trace context'inin propagation işlemini gerçekleştirebilmemiz için oluşturmuş olduğumuz "TracingExtension" class'ını kullanarak bir scope oluşturuyoruz. Propagate edilmiş trace context'li "user-activation-link-sender-consumer" scope'u sayesinde, artık yaptığımız işlemleri api-to-subscriber olarak trace edebileceğiz. Bu service bir background service'i olarak çalışacağı için, şimdi root dizine dönelim ve "Services/Implementations" klasörlerini oluşturalım. Ardından "Implementations" klasörü altında "BusService" adında bir class oluşturalım ve aşağıdaki gibi implemente edelim. [crayon-5cd49f3601fde430065030/] Implementation sırasında yaptığımız tek şey, bus'ı start ve stop etmek. "Program" class'ını ise aşağıdaki gibi düzenleyelim. [crayon-5cd49f3601fe3048879189/] Sanırım yukarıda yaptıklarımız yeterince açık ve net. Configuration'ı ve dependency injection'ı configure ederek, service'lerimizi inject ediyoruz. Ayrıca trace'i ise, "const" type'ı ile ve "User.Activation.Consumer" adıyla initialize ediyoruz. Consumer'ı ise, "user.activation.queue" adında bir queue ile register ediyoruz. Bu queue ile "UserRegisteredEvent" model'ine subscribe olacaktır. Deployment Artık uygulamaları deploy etmeye hazırız. Ben deployment işlemlerini gerçekleştirebilmek için basit bir Docker file ve Helm chart hazırladım. Bu chart ile, uygulamaları Azure Kubernetes Service üzerine deploy edeceğim. Siz kendi environment'ınıza göre chart'ı değiştirebilirsiniz. Hazırlamış olduğum chart ve docker file'a, buradan erişebilirsiniz. Test Şimdi test aşamasına geçebiliriz. Öncelikle sistemde yeni bir kullanıcı oluşturabilmek için aşağıda olduğu gibi "api/users" endpoint'ine bir POST request'i gönderelim. Bu request ile kullanıcı kayıt journey'ini başlatmış olduk. Senaryomuzda olduğu gibi, kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştikten sonra bir event publish edildi. Event'in publish edilmenin ardından event'e subscribe etmiş olduğumuz aktivasyon e-posta'sını gönderecek olan service (user-activation-consumer) ilgili işlemini gerçekleştirmiştir. Peki bu süreçte neler oldu, haydi Jaeger üzerinden bir bakalım. Jaeger üzerindeki akışa bakarsak, bu işlem 4 derinliğe ve 5 adet span'a sahip. Toplam süreç ise 29.54ms sürmüş. Post işleminin kırılımlara bakarsak ise, request ilgili action'dan geçtikten sonra "create-user-async" method'una geliyor ve içerisinde kullanıcı kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından ise asenkron olarak aktivasyon link'i gönderme işlemleri "User.Activation.Consumer" service'i içerisinde gerçekleştiriliyor. Gördüğümüz gibi bu journey asenkron olarak gerçekleşiyor olmasına rağmen, bu request nerede, süreç nerede ne kadar zaman harcıyor gibi sorulara cevap alabiliyoruz. Sonuç Distributed tracing ile bir developer olarak microservice mimarisi içerisinde koşturan kodumuzu, request'in life cycle'ını, debug edebilir ve optimize edebiliriz. OpenTracing API'ı ile de, vendor lock-in durumuna düşmeden sistemimizin farklı tracer'lar ile esnek bir şekilde trace edilebilmesini sağlayabiliyoruz. Ayrıca ben bu makalede, distributed bir yapıdaki sistem içerisinde trace bilgilerinin propagation işlemlerini de göstermeye çalıştım. Projects: Referanslar
4
Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No sampling, premium features, reliable & secure. Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No data sampling. Premium features. Reliable & secure.
6
Professional Mold Inspections, Private, Affordable, Air QualityTesting Professional Mold Inspections offers affordable, confidential, and professional guidance with fast results and easy online booking. Controlling the moisture in and around your home will make your home more energy-efficient, prevent mold growth, and improve your indoor air quality. Your health is our priority!
7
Home FuelFlex Hose and Fittings CC specialises in petroleum hoses and all related fittings, as well as pulp and slurry hoses to the mining industry. We pride ourselves in the quick and reliable service, and excellent after sales service we provide to our clients.
8
SampleScience Pty Ltd - Samplescience Connection SampleScience is about independent and reliable sampling and monitoring for industry. Contact 03 9431 4338.
9
QualiTru Sampling Systems | Quality Aseptic Fluid Access Solutions QualiTru Sampling Systems aseptic fluid access systems are easy to install, use & easily the most reliable sampling technique available.
11
Geologic Drill Exploration, Inc. Geologic Drill Exploration serves the Pacific Northwest with core samples for geologic engineers. Compact equipment provides reliable results even it compact, tight, or difficult drilling locaitons, Washington State
13
SurveySignal - SmartPhone Research Made Easy SurveySignal enables advanced, timely surveys using experience sampling method (ESM) or ecological momentary assessment (EMA) by automating fixed, random, or mixed scheduling of SMS signaling and reminders. SurveySignal automatically integrates with your online surveys in Qualtrics TM, SurveyMonkey TM, SurveyGizmo TM, or others, offering reliable and user-friendly management of survey panel lifecycles and survey distribution via SMS text messages and email.
14
Aim Mychron 5 Aim Mychron5 GPS Laptimer with Sensor for Kart Racing, enters a totally new dimension: besides sampling all your kart data, the Mychron5 features all the advantages of a new concept GPS plus a lot of new functions, designed to provide more complete and reliable information.
15
Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No sampling, premium features, reliable & secure. Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No data sampling. Premium features. Reliable & secure.
16
EVENT PERMIT EXPERTS - Special Event Permits 20 Years Experience - Nationwide One-Stop Resource - Reliable, Fast and Efficient -Turnkey Permit Resource - Used by Top Agencies & Brands - Services: Strategic Site Planning - Location Logistics - Street Closures - DOB permits - Sampling and Concerts
17
xplore.global – Passionate. Driven. Reliable. XPLORE.GLOBAL Ltd. is a UK-based mineral exploration consultancy consisting of former Rio Tinto Exploration and Neftex geologists complemented by a wide network of associates. We specialise in technical and logistical support for the mineral exploration, mining and energy industry.
18
Tedlar Bags, liners, bailers, 5035 Samplers-CEL Scientific Corp We at CEL Scientific Corp. offer tedlar air sampling bags, bailers, 5035 samplers, liners of high qualities at low prices and we are striving to become the most reliable source of environmental products for the environmental and geo-technical industries.
19
ETA Group Services Install, Maintains and Services Intruder Alarms CCTV Access Control and fire Alarms ETA Group services custom is taken mainly from the local area. However we also install systems throughout the home counties through our bedford office, we manage our systems by state of the art IP/Cloud services allowing us to offer a quick responce to our customers.
20
SANITARY TUBE FITTING, SANITARY PIPE FITTING - Tech Control Enterprise Co., Ltd. Tech Control Enterprise Co., Ltd. is a reliable Taiwan based OEM_ODM manufacturer of SANITARY TUBE FITTING, SANITARY PIPE FITTING, SANITARY VALVE FITTING, SANITARY HOSE FITTING, SANITARY BPE FITTING, SANITARY TUBE, SANITARY FITTING, SANITARY VALVE, SANITARY PUMP, BUTT WELD FITTING, BEVEL SEAT FITTING, CLAMP FITTING, DAIRY FITTING, BEVERAGE FITTING, BIOPHARM FITTING, HYDRAULIC FITTING, 3A, IDF, DIN, SMS, RJT, CIP, BPE, Ferrule, Clamp, Tube Support, Tube Hanger, Tube Holder, Union, Flange, Bend, Elbow, Tee, Cross, Reducer, Gasket, Seal, O-ring, End Cap, Sight Glass, Sanitary Air-actuated Valve, Sanitary Compression Valve, Sanitary Butterfly Valve, Sanitary Plug Valve, Sanitary Check Valve, Sanitary Ball Valve, Sanitary Sampling Valve, Sanitary Divert Valve, Sanitary Control Valve, TRI-CLAMP FITTING, TRI-WELD FITTING. All products are made in Taipei, Taiwan. We offer professional services worldwide.
21
UNARMED HUNTING | Learn about New England wildlife Let's talk about instars. What are they? Well, first let's start with a bit about insects in general. Insects have a hard outer skeleton, the exoskeleton, which functions as scaffolding and armor, providing a lightweight but strong chassis to hold the insect together and protect it from whatever nature throws its way. There are many advantages to an exoskeleton, but the greatest disadvantage is that it can't grow along with the developing insect. As a result, an insect has to shed, or molt, its exoskeleton when it gets too big for its jeans, so to speak. The need to molt leaves an insect incredibly vulnerable to predators as it squeezes helplessly out of its old skeleton and has to wait for its new one to harden. Most predators aren't charitable enough to wait until the meal is finished in the changing room before gobbling it up. Anyway, the point is that insects go through several molts over their journey from egg to adult, anywhere from three to a whopping 23, in the broad stage of development known as the larval stage. The periods between these molts are called instars. So...why are instars annoying? Well, in many cases, a larval insect resembles an adult only in broad strokes. Take the green stink bug in the image above and below. From examining this insect, you can tell pretty quickly it's a true bug, not the kind of bug that's clearly a beetle that the girl in that iPad commercial is labeling wrong in a school report. The triangular scutellum in the center of the back is there, and hooked underneath its head is the telltale spiked rostrum, the mouthpart used for piercing and sucking. And you can also tell that this isn't an adult bug. Look at the pitifully small and underdeveloped wings. Ain't no way that little guy's taking flight with that big-ol' rear end. But here's the problem. Even though the bug in the picture is in one of its late-stage instars before adulthood, it still looks NOTHING like a green stink bug adult. Adults are bright green and shaped like a crusader shield. So how the heck would you know that what you're looking at is the instar of a green stink bug and not some other type of shield bug or something else altogether? Well, therein lies the rub. Field guides already struggle to present a good enough sampling of the tens of thousands of species of insects to offer a reliable guide for identifying what you run into out on trails. Trying to cram a text with a full breakdown of all the instars for all of those tens of thousands would either be a fool's errand or a crazy-heavy book. So what's the solution to this annoying problem for the average person curious about insects? The internet. Yep, in this day and age when there's no shortage of vapid, depressing junk out there, the internet is an invaluable resource for working out these and other subtle problems encountered in the field. It's how I found out the true identity of what I was looking at, and it gave me the chance to learn a lot of interesting facts about insect metamorphosis and instars themselves. Bottom line is, apply as much knowledge to identification as you can, and then let the wonderful community of photographers, scientists, and naturalists online lend you a hand to take the next step.
22
Metal Inspection / Metal Analysis / Metal Testing / Laboratory Services / Alex Stewart International Alex Stewart International provide Inspection, Testing & Sampling Services. We deliver fast, reliable and accurate analytical services covering base metals, non ferrous ores and concentrates, minor and precious metals, ferro-alloys, recycled scrap metal, complex materials. plastics, fuels & agricultural commodities.
23
Meth Testing New Zealand | 0800 34 34 33 We specalise in meth or "P" testing in New Zealand. All results have a turn-around time of 48 hours or shorter*. We provide reliable methamphetamine sampling for Property Management, Landlords, Vendors, Purchasers and Insurances companies
25
Home - RC Inspection Group Home of RC Inspection; global independent, fast and reliable inspection, sampling, maritime services and technical analytical services of high quality, with a direct people-to-people approach.
26
Arrow® OnControl® Powered Bone Access System | US | Teleflex The Arrow® OnControl® Powered Bone Access System, using its power driver platform combined with procedure-specific trays, represents the first major advance in bone and bone marrow sampling procedures in over 40 years. Teleflex is raising the standard for biopsies and aspirations for cancer centers and interventional radiologists. Our bone marrow biopsy solutions produce larger marrow specimens, which may help provide a more accurate diagnosis. Our bone lesion biopsy solutions are designed to provide interventional radiologists with a fast, reliable solution for accessing hard-to-reach bone lesions.
27
Home | International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering (TM) International, Journal,Computer Science, Engineering, Information, Technology, Electronics, Communication, Electrical, Telecommunication, Mechanical, Simulation,Civil,Submission , VLSI , MatLab, Programing,International Journal of Engineering Innovation and Research, artificial intelligence,soft computing, Electronics engineering,Computer Engineering, Electronics and Communication, Call for Papers, electronics journal, electrical and electronics engineering, journal electronic, electronic and electrical engineering, journal of electrical engineering, electrical & electronics engineering, journal of electronics, international journal of electronics, electronics & communication engineering journal, journals electronics, journal of electrical and electronics engineering, international journal of electrical engineering, journal electronics, journal of electronics and communication, international journal of electrical, electronics communication engineering journal, international journal of electrical and electronics engineering, journals of electronics, international journal of electronics engineering, computer science journal, computer science journals, journal of computer science, journal computer science, journal of computer science and technology, theoretical computer science journal, journals of computer science, journals in computer science, international journal of computer science, international journal computer science, journal of computer science and engineering, international journal of computer science and engineering, list of computer science journals, international journals in computer science, international journals on computer science, international journal of computer science and applications, list of journals in computer science, international journal of computer science engineering, international journal of computer applications, list of international journals in computer science, list journals computer science, Computer Engineering, information technology journal, journal of information technology, information technology journals, Electronics Communication, journal of information technology education, journals of information technology, Information technology Journal, information technology journals in india
28
Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No sampling, premium features, reliable & secure. Matomo Web and Mobile Analytics Cloud from the makers of Matomo (formerly Piwik). No data sampling. Premium features. Reliable & secure.
29
Event Staffing Agency London UK | Reliable | Friendly | Motivated Staff Event Staffing Agency Central London. Trained motivated friendly event staff who are ready to represent brands. Hire events staff at competitive rates, Promotional staffing agency providing costume, leaflet distribution staff, product sampling, product demonstration, experiential & street guerrilla staff. Exhibition
30
vietnam sourcing, vietnam sourcing agent, sourcing agent in vietnam We are IMC Far East, an experienced US-based China & Vietnam sourcing agent. We provide a full range of services, ranging from Product Design and Development, Factory Sourcing, Sampling, Quotations to Production Oversight, Quality Control Inspections and Shipping Logistics Assistance…in China, Vietnam and other Asia countries. With over 20 years of experience, we have established an extensive portfolio of reliable and vetted factories both in China and Vietnam, all of which we have developed strong relationships with. We’ll make manufacturing in Asia a simple, profitable, hassle-free experience for you. Visit: www.imcfareast.com
31
UK Sampling Gauges Ltd - Welcome Welcome to our world of liquid samplers! Not only do we tailor our sampling equipment around your needs, but we provide accurate and reliable sampling solutions for liquids. All of our sampling equipment is easy to operate and is environmentally friendly!
32
Precision Farming and Ag Products | Soil Sampling | GPS Systems for Farming We provide reliable precision ag tools and services that improve farm profitability and collect data for better management decisions. Call us at 812.631.4618 to get an instant response.
33
Microflex, LLC Home Reliable HART protocol modems and RS-485 converters plus innovative solutions and tools for the process industry. Gas cylinder sampling heaters.
34
Simply Posh Marketing | 46036 Michigan Ave, Ste. 260, Canton, MI 48188 Simply Posh Marketing is always searching for outgoing, motivated, energetic , reliable and attractive promo models that are ready to work. Our promo models get the chance to earn great money while working jobs at exciting venues, concerts, and sporting events.
36
Arrow® OnControl® Powered Bone Access System | US | Teleflex The Arrow® OnControl® Powered Bone Access System, using its power driver platform combined with procedure-specific trays, represents the first major advance in bone and bone marrow sampling procedures in over 40 years. Teleflex is raising the standard for biopsies and aspirations for cancer centers and interventional radiologists. Our bone marrow biopsy solutions produce larger marrow specimens, which may help provide a more accurate diagnosis. Our bone lesion biopsy solutions are designed to provide interventional radiologists with a fast, reliable solution for accessing hard-to-reach bone lesions.
37
W2 Industrial Services Hub is committed to providing reliable and best fit products, solutions and services tailored to our customers’ need. As a dynamic organization, we see ourselves as the preferred agent of the well established products serving the spectrum of the industries. The list of internationally recognized products that we represent is testimonial to our achievements.
38
TapLogic, LLC. | We Bring Technology Down to Earth At TapLogic, we develop advanced, yet reliable information management software for farmers ranging from farm record keeping, soil sampling, and scouting.
39
Alpha Suite Inc. ... In-situ Dilution Probes - ASI Dilution Solutions Alpha Suite, Inc. provides integrators and end-users of EPM Dilution Probes a source for parts and service that is experienced, reliable and consistent. We also develop new CEMS dilution probes and diluting samplers, probe heaters, probe extension assemblies and related instruments, as well as Integrator & OEM custom designs.
40
D W Environmental Systems, Inc. Water testing services, water sample collection, predrilling baseline water testing, marcellus shale water testing, marcellus gas well water testing, oil and gas well water testing, water tested by DEP certified laboratory, water collection and sampling services, western Pennsylvania and eastern Ohio
41
Africa Business Panel The Africa Business Panel offers its clients market research in Africa, essentially acting as the intermediary between business opportunities and potential investors. According to reliable market experts we are currently the biggest online B2B panel of Africa.
42
Air & Earth At Air & Earth, Inc., our number-one concern is customer satisfaction. We believe this can only be accomplished by providing superior service, accurate environmental testing, and competitive pricing – all in a timely manner to meet the customer need.
43
Beacon Environmental Services, Inc. Beacon Environmental is a specialized laboratory providing soil gas test kits and analytical services. Beacon is DoD ELAP accredited for soil gas and air analyses and is TNI NEFAP accredited for sample collection.
44
ASDevices | Gas analysis innovators for decades | Canada ASDevices is world class supplier of OEM components for the analytical market. Decades of experience as innovation catalyst. We are proud to offer GC detectors, ovens, purifiers, valves and fittings and much more.
45
Armada Rig – Marine Geotechnical Drill Rig Builders | Technical expertise capable of designing and building reliable, innovative and user-friendly marine drilling rigs and seabed sampling systems. | Technical expertise capable of designing and building reliable, innovative and user-friendly marine drilling rigs and seabed sampling systems.
48
Surgical Education – The most reliable and up to date resource for residents and surgeons Starting 1/26/2018, the content is available as iOS or Android app only. The desktop platform will no longer be updated. Please visit App Store  or Google Play to download app. Thank you.    
49
Optimal Technology - Soil Gas Testing Optimal Technology is an ELAP state certified mobile lab (Certificate No. 2779) that offers state-of-the-art soil gas technology employing on-site laboratory grade instrumentation.
50
YHSBEARING | Bearing for Forklift Truck l Bearing for Conveyor & Chain YHS BEARING is a professional manufacturer of special bearings for heavy equipment, founded in 1970. We can provide bearings from a small amount for sampling or specialized option vehicles to massive amount for mass-production. Including winning Presidential award in the Best Entrepreneur Division, we are recognized as a reliable specialist for a long time. OUR PRODUCTS…
51
Nanina's Gourmet SauceGourmet Sauces, Homemade Marinara Sauce Nanina’s offers delicious homemade Gourmet sauces with unique Italian flavors and tastes. Fast Delivery, Affordable Prices and Reliable Service.
52
Tedlar Bags, liners, bailers, 5035 Samplers-CEL Scientific Corp We at CEL Scientific Corp. offer tedlar air sampling bags, bailers, 5035 samplers, liners of high qualities at low prices and we are striving to become the most reliable source of environmental products for the environmental and geo-technical industries.
53
Metal Inspection / Metal Analysis / Metal Testing / Laboratory Services / Alex Stewart International Alex Stewart International provide Inspection, Testing & Sampling Services. We deliver fast, reliable and accurate analytical services covering base metals, non ferrous ores and concentrates, minor and precious metals, ferro-alloys, recycled scrap metal, complex materials. plastics, fuels & agricultural commodities.
54
Home - RC Inspection Group Home of RC Inspection; global independent, fast and reliable inspection, sampling, maritime services and technical analytical services of high quality, with a direct people-to-people approach.
55
SurveySignal - SmartPhone Research Made Easy SurveySignal enables advanced, timely surveys using experience sampling method (ESM) or ecological momentary assessment (EMA) by automating fixed, random, or mixed scheduling of SMS signaling and reminders. SurveySignal automatically integrates with your online surveys in Qualtrics TM, SurveyMonkey TM, SurveyGizmo TM, or others, offering reliable and user-friendly management of survey panel lifecycles and survey distribution via SMS text messages and email.
56
Event Staffing Agency London UK | Reliable | Friendly | Motivated Staff Event Staffing Agency Central London. Trained motivated friendly event staff who are ready to represent brands. Hire events staff at competitive rates, Promotional staffing agency providing costume, leaflet distribution staff, product sampling, product demonstration, experiential & street guerrilla staff. Exhibition
58
Beacon Environmental Services, Inc. Beacon Environmental is a specialized laboratory providing soil gas test kits and analytical services. Beacon is DoD ELAP accredited for soil gas and air analyses and is TNI NEFAP accredited for sample collection.
59
Microflex, LLC Home Reliable HART protocol modems and RS-485 converters plus innovative solutions and tools for the process industry. Gas cylinder sampling heaters.
60
D W Environmental Systems, Inc. Water testing services, water sample collection, predrilling baseline water testing, marcellus shale water testing, marcellus gas well water testing, oil and gas well water testing, water tested by DEP certified laboratory, water collection and sampling services, western Pennsylvania and eastern Ohio
62
ASDevices | Gas analysis innovators for decades | Canada ASDevices is world class supplier of OEM components for the analytical market. Decades of experience as innovation catalyst. We are proud to offer GC detectors, ovens, purifiers, valves and fittings and much more.